Kuru bira posası

Bira posası hayvancılıkta yaygın olarak kullanılan doğal bir katkı maddesi ve ekolojik açıdan temiz üründür. Bünyesinde hormonlar ve büyüme uyarıcıları bulunmamaktadır.
Büyükbaş hayvanlar için posa genellikle karma yemlerin içinde yer almaktadır. Günde bir hayvana maksimum 5 kg verilebilir. Bira posası diğer yemlerle birlikte verildiğinde aşağıdaki oranlar uygulanır:
 • konsantre yemlerde %25%
 • proteinli yemlerde %50
Sığırların tayınında posa çok kıymetli, çünkü posa proteini işkembede %50 parçalanır (soya küspesinde bu oran ~%35’tir).
Yapılan birçok araştırma posa kapsamlı tayına göre beslenen kasaplık danalarda ağırlık artışı genel yem ile beslenen danalara göre %14 fazla tespit edildi. Posanın önerilen normlara uygun olarak kullanımı hayvanların sağlık durumunu etkilememektedir. Yeme posa eklendiğinde hayvan başına ağırlık artışının bedeli ~%9 düşer, böylece karma yem maliyetinde önemli tasarruf sağlanır. Yaklaşık besleme normları:
Besi inekleri için:
 • Ağırlık 150-250 kg - 1 kg / gün
 • Ağırlık 250-450 kg - 1,5 kg / gün
 • Ağırlık 450-650 kg - 2-5 kg / gün
Süt inekleri için, diyete kg / gün eklerken süt verimi:
 • 0,5 kg - 15-20 litre
 • 1-1,5 kg - 21-30 litre
 • 2 kg daha fazla – 30 litre
Gebe ve kurudaki sığırlar için kullanım normu: 1,2 kg
Danalar için başlangıç karma yemlerinin üretiminde %6 kuru bira posası eklenir.
Mayalanma, fermantasyon ve sentez sayesinde bira posasında %30 ham protein ve (17’den fazla) metionin, lizin gibi esansiyel amino asitler dahildir. Tek odacıklı mideye sahip olan hayvanlarda (kümes hayvanları, domuzlar) üretilmediği için bunların yeme katılması şarttır. Posada çok sayıda vitaminler (В1, В2, В4, В5, Е) ve karoten bulunmaktadır.
Geviş getirenlerin ve büyükbaş hayvanların yemlerine bira posasının eklenmesinin olumlu yönleri:
 • işkembe ve işkembe florasının gelişimi teşvik edilir;
 • güzel tadın sayesinde iştahı açarak yem tüketimini arttırır;
 • sağlık durumunu olumlu yönde etkiler;
 • Süt sığırı, besi sığırı, dana, besi domuzu, domuz yavruları, koyun, at, evcil tavşanların yetiştiriciliğini yapan çiftlik ve özel yan işletmelerde kullanımı önerilir;