Yaş posa

Yaş bira posası – bira yapım sürecinde arpa mayası kaynatılıp sıkıldıktan sonra elde edilen üründür. Çiftlik hayvanlarının yemi olarak kullanılır. Posa içeriğinde arpa ve malt kabukları ve parçacıkları mevcuttur. Kaba öğütülmüş tahıl yapısında koyu kıvam şeklindedir. Açık kahverenginde olan posa tatlımsı tadına ve malt kokusuna sahiptir.
Bira posası yüksek proteinli kıymetli bir yem katkısı olup, bünyesinde (tamamen kuru madde hesabında) %26-30 protein, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, yağ asitleri, E ve F vitaminleri gibi önemli mikro elementleri bulundurmaktadır.
Hayvan besleme için yem bileşeni olarak önerilen günlük normları:
  • süt sığırları   – 8-15 kg/gün
  • domuzlar      – 5 kg/gün kadar
  • koyunlar, atlar – 1-2 kg/gün
Deneyler esnasında elde edilen güvenli sonuçlara göre bira posası kasaplık danalara verildiğinde ağırlık artışı %14 artmaktadır. Önerilen dozların kullanımı hayvan sağlığına herhangi etki yapmamaktadır. Posa karma yem tüketiminde tasarruflar sağlamaktadır: posa hayvan rasyonuna dahil edildiğinde toplam hayvan sayısında ağırlık artış maliyeti %9 düşmektedir.